proiecte in derulare: DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TIC SI CONECTAREA LA INTERNET BROADBAND

Untitled-2

 IMAGINI PROIECT IMPLEMENTAT

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă cresterea eficientei activitatilor de voluntariat si imbunatatirea performantelor generale ale Asociatiei MANAGEMENT AGROTUR ECO PLUS, cu asigurarea principiilor dezvoltării durabile şi a egalităţii de şanse, ceea ce va contribui la creşterea economică a zonei rurale Bogdanesti-Filipesti şi a Regiunii Nord-Est.

Obiectivul general este in conformitate cu obiectivul general al POSCCE, care urmareste cresterea productivitatii intreprinderilor romanesti, cu asigurarea principiilor dezvoltarii durabile si reducerea decalajelor fata de productivitatea la nivelul Uniunii Europene, astfel incat Romania sa atinga, pana in anul 2015, un nivel de aproximativ 55% din valoarea medie a productivitatii din Uniunea Europeana. Obiectivul general al proiectului este convergent cu obiectivul general al programului de finantare POSCCE avand in vedere contributia esentiala a dotarii companiei cu echipamente TIC si a accesului la internet broadband la cresterea calitatii muncii prestate, cu rezultate vizibile in cresterea eficientei si competitivitatii societatii.

Obiectivele specifice ale proiectului de investitie propus sunt:

– Accesul la internet broadband prin asigurarea unei conexiuni internet negarantate de minim 7 Mbps pentru sediul din Com. Bogdanesti, Sat Filipesti, nr 61.

– Cresterea utilizarii TIC prin asigurarea dotarilor necesare cu echipamente informatice si conexe; in acest sens, obiectivele specifice ale proiectului propus sunt cresterea numarului de calculatoare conectate la internet broadband cu 10 noi calculatoare, precum si cresterea activelor TIC in totalul activelor asociatiei.

– Aplicarea politicilor europene orizontale prinvind egalitatea de sanse si dezvoltarea durabila in activitatile proiectului propus.

Aceste obiective specifice contribuie la indeplinirea obiectivului specific Domeniului Major de Intervenţie 1 „Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor”, care este creşterea utilizării TIC prin susţinerea conectării la broadband, precum şi prin consolidarea infrastructurii TIC (în special în zonele rurale şi mici urbane dezavantajate din punct de vedere al accesului la mijloacele moderne de comunicaţii), pentru facilitarea accesului public la aceasta. Implementarea proiectului se va realiza intr-o zona rurala cu acces scazut la internet broadband.

In mod concret, prin proiect se urmareste conectarea la internet prin conexiune broadband a sediului in care asociatia activeaza şi achiziţionarea echipamentelor IT necesare, inclusiv a software-ului, dupa cum urmeaza: 8 siseme de calcul tip desktop si 2 tip laptop, 10 pachete licente de tip sistem operare, suita office si antivius, 1 server cu licentele de operare si antivirus, 9 monitoare, 1 sursa, 1 switch 24P, 1 webcam, 1 imprimanta multifunctionala si o imprimanta A3/A4, achizitia unui domeniu .ro si realizarea unui site de prezentare si achizitionarea unei solutii de semnatura electronica.

Proiectul se justifica atat din punct de vedere cantitativ, cat si calitativ.

Din punct de vedere cantitativ, proiectul se justifica avand in vedere lipsa dotarilor tehnologice ale asociatiei in momentul de fata. Asociatia MANAGEMENT AGROTUR ECO PLUS este o institutie nepatrimoniala avand scop desfasurarea de activitati de monitorizare a celor 4 factori de mediu si promavarea turismului, agroturismului, ecoturismului, si in parteneriat cu Asociatia “MANAGEMENT ECO PLUS” ONESTI se ocupa de un Centru de Studiu al UNIVERSITATII ECOLOGICE din BUCURESTI, in care studiaza si se informeaza peste 700 de studenti, pe 5 facultatii si 4 specializari de master. Pentru planificarea, realizarea, promovarea si implementarea acestor activitati sunt absolut necesare utilizarea echipamentelor IT, precum si accesul la internet de mare capacitate. Asociatia nu beneficiaza la adresa sediului central in momentul de fata de un abonament internet, astfel incat se va opta pentru realizarea unui conexiuni internet broadband de minim 7 Mpbs negarantata, pe termen de minim 3 ani, de la un furnizor agreat ANCOM care sa fie accesibil in zona rurala unde activeaza asociatia. Avand in vedere ca in prezent nu este asigurata o dotare minimala proprie, activitatea asociatiei este mai putin eficienta decat ar fi in urma implementarii proiectului propus. Dotarile solicitate sunt structurate in functie de nevoile tehnice de lucru ale membrilor fundatiei si a voluntarilor angrenati in activitati. In urma implementarii proiectului se doreste ca asociatia sa ofere sub forma unui Centru de Studiu pentru copii din zona rurala, acces gratuit la internet si la informatii. Pentru realizarea acestui Centru in cadrul asociatiei este nevoie de dezvoltarea infrastructurii IT. In acelasi timp, avand in vedere parteneriatul stabilit cu Universitatea Ecologica Bucuresti, Centrul de Studiu ce va fi realizat poate constitui baza pentru proiecte de documentare doctorala, a carui beneficiari vor fi persoanele doctorande din zona Onesti-Bogdanesti si nu numai. In acest sens, se justifica necesitatea achizitionarii unui numar de 10 calculatoare (dintre care 2 laptopuri pentru a creste accesibilitatea si mobilitatea voluntarilor pe teren  – proiectele de mediu), impreuna cu echipamentele periferice si licentele de operare, suita office si antivirus. Mai mult, sunt necesare pentru realizarea si listarea materialelor de prezentare un numar de 2 imprimante, o multufunctionala si una pentru A4/A3. Pentru accesibilitatea la informatii si contact cu asociatia, se va realiza un site de prezentare si un domeniu .ro care vor fi gazduite pe serverul propiu. Nu in utlimul rand, este necesara implementarea semnaturii electronice, pentru a veni in intampinarea directiilor strategice nationale privind raportarile financiare electronice si nu numai.

Din punct de vedere calitativ, proiectul se justifica prin achizitionarea unor echipamente TIC de ultima generatie, in conformitata cu prevederile tehnice minime solicitate prin Ghidul Solicitantului pentru programul de finantare. Specificatiile tehnice ale echipamentelor care vor fi achizitionate sunt prezentate in Anexa 6 a Cererii de Finantare.