image001

Universitatea Ecologică din Bucureşti a fost înfiinţată sub auspiciile prestigioasei Societăţi
Ateneul Român, fondată in 1865, iar în prezent funcţionează potrivit Legii nr. 282/2003.
PUBLICATÃ ÎN MONITORUL OFICIAL Nr. 460/28 IUNIE 2003

Cu sediul în Bucureşti, Bd. Vasile Milea nr. 1G, Bucureşti, 061341, Sector 6,
Telefon: (021)-316.79.31; (021)-316.79.32; Fax: (021)-316.63.37.

CENTRUL DE STUDII ŞI CONSULTANŢǍ AL UNIVERSITĂŢII ECOLOGICE BUCUREŞTI DIN MUNICIPIUL ONEŞTI
ÎŞI DESFÃŞOARÃ ACTIVITATEA LA COLEGIUL NAŢIONAL “GRIGORE MOISIL”

ŞI

ORGANIZEAZĂ LA ONEŞTI ÎNSCRIERI PENTRU ADMITERE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2014-2015

LICENŢĂ

Toate facultăţile sunt acreditate H.G. nr.749/2009 publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 465/6.07.2009

FACULTATEA DE MANAGEMENT
– Specializare 
1 . Ştiinţe economice – Finanţe-Bănci
2. Administrarea afacerilor
FACULTATEA DE DREPT
– Specializare
1.  Drept – Ştiinţe Juridice
2.  Administraţie publică si locală
FACULTATEA DE INGINERIE MANAGERIALÃ  
– Specializare
1. Inginerie Economie Industrială
2. Ingineria mediului

MASTER

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGATIREA PERSONALULUI DIDACTIC (D.P.P.D.)

ÎNSCRIERILE SE FAC NUMAI PÂNǍ LA 30 Septembrie 2014
DIRECTOR CENTRU ONEŞTI

Petre TARAIPAN
0723.838.504 şi 0752.603.122

ATENŢIE!
NU SE PLĂTESC EXAMENELE ŞI RESTANŢELE

INFORMAŢII SUPLIMENTATRE LA
TEL. 0730.350.662,
0234-310.816, Fax: 0334.815.503,
E-mail : managementecoplus@yahoo.com , www.ueb.ro

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII

diploma de bacalaureat (sau adeverinţă) în original şi fotocopie legalizată pentru
– licenţă şi diplomă de licenţă, fotocopie legalizată pentru master;
certificat de naştere în fotocopie legalizată;
certificate de casătorie în fotocopie legalizată (unde este cazul de schimbare a numelui);
buletin/carte de identitate (fotocopie);
adeverinţă de la medical de familie din care să rezulte că este apt să urmeze cursurile facultăţii la care a fost admis;
– două fotografii tip buletin de identitate ¾
– două dosare plic;

CENTRUL DE STUDII ŞI CONSULTANŢǍ AL
UNIVERSITĂŢII ECOL OGICE DIN BUCUREŞTI

DIN MUNICIPIUL ONEŞTI
ÎŞI DESFÃŞOARÃ ACTIVITATEA LA
COLEGIUL NAŢIONAL “GRIGORE MOISIL”
ŞI
ORGANIZEAZĂ LA ONEŞTI ÎNSCRIERI PENTRU
ADMITERE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2014-2013

LICENŢĂ

Toate facultăţile sunt acreditate H.G. nr.749/2009
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 465/6.07.2009

 • FACULTATEA DE ŞTINŢE ECONOMICE
  – Specializare
  1. Ştiinţe economice – Finanţe–Bănci
  • FACULTATEA DE DREPT
  – Specializare
  1. Drept – Ştiinţe Juridice
  • FACULTATEA DE INGINERIE MANAGERIALA SI A MEDIULUI
 • MANAGEMENT FINANCIAR
  • ŞTIINŢE PENALE ŞI CRIMINALISTICÃ
  • DREPTUL INFORMAŢIILOR ŞI AL SECURITÃŢII PRIVATE

MASTER

Se organizează grupe de minim 25 de studenţi pentru fiecare specializare.
ÎNSCRIERILE SE FAC NUMAI PÂNǍ LA
30 Septembrie 2014, la DIRECTOR CENTRU ONEŞTI
Petre TARAIPAN, telefon 0723. 838. 504, 0752.603.122.

 

 

CENTRUL DE STUDII ŞI CONSULTANŢǍ AL UNIVERSITĂŢII ECOLOGICE BUCUREŞTI DIN MUNICIPIUL ONEŞTI
ÎŞI DESFÃŞOARÃ ACTIVITATEA LA COLEGIUL NAŢIONAL “GRIGORE MOISIL”